Uncategorized

Mokymai vairuotojų mokytojams ir instruktoriams

Kviečiame vairavimo instruktorius bei vairuotojų mokytojus į kompetencijos tobulinimo mokymus. Mokymai dviejų dalių, apima vairavimo ir darbo psichologijos temas. Kalbėsime apie: KET naujoves, infrastruktūros daromą įtaką eismo saugumui, ateities transporto inovacijas bei psichologines situacijas su kuriomis susiduria vairavimo instruktoriai savo darbe: mokymo(si) stilius, sudėtingų situacijų sprendimo būdus, kritikos išsakymą, perdegimą bei empatiją.

Mokymų temos

I dalis. Eismo temos. 

Lektorė, vairuotojų mokytoja Solveiga Dambrauskaitė-Bakutienė

• 7+ metų darbo patirtis vairuotojų mokyme (95 kodas, teorija + praktinis B kat. mokymas)

• Transporto inžinerijos magistras (KTU)

• Knygos “100 patarimų kaip išlaikyti vairavimo egzaminą” autorė

• Konkurso “Geriausias vairavimo instruktorius” organizatorė

KET naujovės (45 min paskaita)

Nuo sausio 1 dienos įsigalios kelių eismo taisyklių pakeitimų paketas, kuris yra didžiausias per pastaruosius metus. Šie pakeitimai liečia visas eismo dalyvių grupes, na o vairuotojų mokytojams- instruktoriams tai būtina žinoti.

Kelių infrastruktūros ypatumai. Ateities mobilumas. (60 min paskaita)

Kodėl vienose sankryžose įvyksta daugiau eismo įvykių, o kituose mažiau? Kokios priemonės yra naudojamos mažinant juodų dėmių skaičių? Kokią įtaką infrastruktūra daro vairuotojų sprendimams ir kaip didina eismo saugumą? Kas laukia mūsų ateityje ir kaip tai padarys įtaką mūsų vairavimo įpročiams? Apie tai šioje mokymų dalyje.

Egzaminų vertinimo kriterijai (30 min paskaita ir užduotys).

Kalbėsime apie B kategorijos praktinio vairavimo egzamino vertinimui VĮ “Regitra” keliamus reikalavimus.

II dalis. Psichologijos temos.

Mokinių mokymo(si) stiliai ir tipai. Klaidų ir kritikos išsakymas. (45 min paskaita + 45 min praktinė dalis).

Užsiėmimo metu pateikiama informacija apie kritikos pateikimo būdus, priežastis, situacijas kada tikslinga/netikslinga kritikuoti mokinį. Mokomasi kritiką reikšti ir mokinio daromas klaidas įvardinti taip, kad nenukentėtų mokinio instruktoriaus tarpusavio santykis ir mokinys neprarastų pasitikėjimo savimi. Pateikiama informacija mokanti atpažinti pagrindinius mokymosi stilius bei mokinių tipus. Aiškinamasi, kaip kurti empatišką ir pasitikėjimu grįstą mokymo(si) ryšį tarp instruktoriaus ir mokinio. Žinios įtvirtinamos per praktinę veiklą. 

Sudėtingų situacijų valdymas (45 min paskaita + 45 min praktinė dalis).

Kartu su dalyviais išgryninamos ir aptariamos galimos sudėtingos situacijos mokymo metu. Aptariami daugiausiai naudos ir mažiausiai žalos sukeliantys instruktoriaus elgesio modeliai, (t.y ką derėtų ir ko nederėtų daryti), kur galima ieškoti pagalbos jei situacija sunkiai emociškai pakeliama. Praktinėje dalyje dalyviai dalindamiesi savo pačių gyveniškomis situacijomis (jei nori) arba aptardami išgalvotas situacijas dalyviai įtvirtina gautas žinias.

Perdegimas ir mobingas darbe (45 + 45 min paskaita).

Perdegimas: psichologinės būsenos darbovietėje įsivertinimas, perdegimo apsibrėžimas, mokėjimas atpažinti savo ir kolegų būsenas. Kartu aptariami ir tolimesni žingsniai patyrus perdegimą. Žinios įtvirtinamos praktiškai, įsivertinant savo būseną, pasitenkinimą darbu, streso įveikos strategijas dalinantis su kolegomis.

Mobingas: užsiėmimas skirtas praplėsti žinioms apie mobingą, gebėti atpažinti ir padėti sau/kolegai. Praktinėje dalyje imituojamos situacijos ir jų sprendimo būdai.

Empatija instruktoriaus darbe (45 min paskaita + 45 min praktinė dalis).

Užsiėmimo metu aptariama instruktoriaus keitimo tema ir empatijos svarba darbe. Daug dėmesio skiriama empatijos sąvokos apibrėžimui, jos naudos suvokimui (kaip buvimas empatišku pasitarnauja pačiam instruktoriui), aptariamos tokios temos: aktyvus klausimasis, poreikio ir jausmų identifikavimas, pasitikslinimas, poreikio patenkinimas ir ką daryti atpažinus, kad mokinio poreikio patenkinti negali, kaip empatija gali pasitarnauti instruktoriaus darbe.

Kada vyks?

👩‍🏫Online sesija
Gruodžio 10 d. 10.00-12.15 val. eismo temos, 13.00-19.15 val. psichologijos dalis.

👩‍🏫 Mokymai gyvai, Kaune
Gruodžio 17 d. 10.00 – 12.15 val. eismo temos, 13.00-19.15 val. psichologijos dalis.

👩‍🏫 Yra galimybė dalyvauti visos dienos mokymuose arba tik vienoje jų dalyje (kaina nuo 50 eur, detaliau – registracijos formoje)

🎄 Šie mokymai – puiki dovana sau arba kolegoms artėjančių švenčių proga (galima užsakyti e-dovanų kuponą). Pa(si)dovanokite žinias, kurios pravers kasdien.

📝 Registracija ČIA

Kilus klausimams susisiekime el. p. info@ketekspertai.lt

Mokymus organizuoja VšĮ “KET ekspertai”